Browsing Tag

یادگیری

برای یادگیری یک مهارت نیاز است تا آن‌قدر تمرین و تکرار نماییم تا به صورت عادت در ما نهادینه شود.. چطور یک مهارت را می‌آموزیم؟ فیلم آموزشی شماره‌ی ۱: ساختن مسیر عصبی بدین‌صورت که مثلاً: ما مهارت رانندگی را این‌گونه می‌آموزیم که اگر ماشین نباشد اصلاً رانندگی معنا…
ادامه مطلب ...