Browsing Tag

مهارت های ارتباطی

ذهن ثروتمند چیست؟ پروردگار، خداوند فراوانی ست اما نکته اینجاست که شما نمی توانید همواره درباره  فقر و کمبود و نداری بیاندیشید و در عین حال ثروتمند و دارا شوید. اگر برای مدتی طولانی تحت فشار ومشکلات مالی باشید  آسان است که ذهنیتی محدود داشته باشید وبا خود بگویید من هرگز نمی توانم به مکانی…
ادامه مطلب ...

زبان بدن

زبان بدن هویت شما را تشکیل می‌دهد. یعنی شما با زبان بدن به دیگران می‌گویید که هستید و آن‌ها نیز بر این اساس تصمیم…
بسیاری از ما انسان ها دائما می‌خواهیم دیگران را تغییر دهیم. اما نمی‌دانیم ما خود باید تغییر کنیم. زمانی که ما می‌خواهیم فرزند ما کار درست را انجام دهد او به رفتار ما نگاه می‌کند. یادمان باشد فرزندان می‌بینند و تکرار می‌کنند. پس اگر ما تغییر کنیم فرزندان ما نیز از ما الگو می‌گیرند و کشور عالی…
ادامه مطلب ...

استرس

استرس چیست؟ برای این‌که دقیقاً بدانید استرس چیست داستانی می‌گویم. اجداد ما انسان‌ها که در غارها و جنگل زندگی…