Browsing Tag

فرزندان تکرار می‌کنند

بسیاری از ما انسان ها دائما می‌خواهیم دیگران را تغییر دهیم. اما نمی‌دانیم ما خود باید تغییر کنیم. زمانی که ما می‌خواهیم فرزند ما کار درست را انجام دهد او به رفتار ما نگاه می‌کند. یادمان باشد فرزندان می‌بینند و تکرار می‌کنند. پس اگر ما تغییر کنیم فرزندان ما نیز از ما الگو می‌گیرند و کشور عالی…
ادامه مطلب ...