Browsing Tag

عوامل موثر بر ادراک

ادراک چیست؟ وقتی از ادراک صحبت می‌شود فکر می‌کنیم یعنی باید درک کنیم و تنها درک کردن را به خاطر می‌آوریم اما می‌خواهم بگویم ادراک کمی فراتر از درک است. یعنی زمانی که ما از درک کردن صحبت می‌کنیم می‌گوییم من درکت می‌کنم و بیشتر دردودل‌ها از این کلمه استفاده می‌کنیم. اما ادراک یعنی ما…
ادامه مطلب ...