Browsing Tag

حسن جویی

ما انسان‌ها در تعامل با یکدیگر هستیم و برای اینکه بتوانیم احساس خوبی را در خود و یا دیگران ایجاد کنیم نیازمند یادگیری مهارت‌های ارتباطی هستیم، بخصوص زمانی که در جمع مهمانی‌ها مراسم و دورهمی ها شرکت می‌کنیم این تکنیک‌ها ضرورت می‌یابد. مهارت‌های ارتباطی بسیار گسترده بوده و از جنبه‌های مختلف…
ادامه مطلب ...