Browsing Tag

تئوری انتخاب

. آیا این مقاله به درد همه می‌خورد؟ اصولا در تمامی سخنرانی ها یا کتاب ها از تکنیک استفاده می‌شود. که تکنیک ممکن است برای بعضی کار کند و برای بعضی کاربرد نداشته باشد. چون تکنیک در موقعیت جواب می‌دهد نه در همه جا اما چیزهایی که در این مقاله گفته می‌شوند همه تئوری هستند و…
ادامه مطلب ...