Browsing Tag

اثرات اضطراب بر بدن

استرس چیست؟ برای این‌که دقیقاً بدانید استرس چیست داستانی می‌گویم. اجداد ما انسان‌ها که در غارها و جنگل زندگی می‌کردند و هرلحظه امکان اینکه یک حیوان درنده به آن‌ها حمله کند بسیار زیاد بود؛ بنابراین زمانی که حیوان درنده‌ای می‌دیدند دچار استرس می‌شدند و تنها دو راه داشتند. اول اینکه بجنگند و دوم…
ادامه مطلب ...