برای این که بتوانیم در کنار هم بمانیم نیازمند این هستیم تا مهارت هایی را بیاموزیم تا هم زندگی را بر خود و هم دیگران زیبا کنیم تا از بودن در کنار عزیزانمان نه تنها ما لذت کافی را ببریم بلکه آن ها نیز از بودن ما خوشحال باشند
ادامه مطلب ...