Browsing Tag

مهارت های ارتباطی

ذهن ثروتمند چیست؟ پروردگار، خداوند فراوانی ست اما نکته اینجاست که شما نمی توانید همواره درباره  فقر و کمبود و نداری بیاندیشید و در عین حال ثروتمند و دارا شوید. اگر برای مدتی طولانی تحت فشار ومشکلات مالی باشید  آسان است که ذهنیتی محدود داشته باشید وبا خود بگویید من هرگز نمی توانم به مکانی…
ادامه مطلب ...

زبان بدن

زبان بدن هویت شما را تشکیل می‌دهد. یعنی شما با زبان بدن به دیگران می‌گویید که هستید و آن‌ها نیز بر این اساس تصمیم…
ادراک چیست؟ وقتی از ادراک صحبت می‌شود فکر می‌کنیم یعنی باید درک کنیم و تنها درک کردن را به خاطر می‌آوریم اما می‌خواهم بگویم ادراک کمی فراتر از درک است. یعنی زمانی که ما از درک کردن صحبت می‌کنیم می‌گوییم من درکت می‌کنم و بیشتر دردودل‌ها از این کلمه استفاده می‌کنیم. اما ادراک یعنی ما…
ادامه مطلب ...

استرس

استرس چیست؟ برای این‌که دقیقاً بدانید استرس چیست داستانی می‌گویم. اجداد ما انسان‌ها که در غارها و جنگل زندگی…