آموزش مهارت هاي ارتباطي
Browsing Tag

ارتباط با خود

ارتباط با خود چيست؟ همه ي ما آموخته ايم كه با ديگران ارتباط برقرار نماييم اما متاسفانه بيشتر ما انسان ها ياد نگرفته ايم كه با خود هم ميتوانيم ارتباط برقرار كنيم. ارتباط با خود همان ارتباطي است كه ما از ديگران انتظار داريم يعني انتظار داريم درك شويم انتظار داريم تاييد شويم انتظار داريم حمايت…
ادامه مطلب ...

ارتباط با خود

  آيا مي توان با خود ارتباط داشت؟ آيا ما با خود ارتباط نداريم؟ چطور مي توانيم ارتباط خوبي با خود برقرار كنيم؟…