احساس خوب چیست؟ جهان مادی بازتابی از جهان غیرمادی است در حقیقت جهان مادی تصویری از جهان غیرمادی است و ما به‌عنوان بخشی از انرژی منبع پاک لایتناهی هستیم و اقامتی موقت در این کره خاکی داریم تا هر آنچه می‌خواهیم بتوانیم خلق کنیم. اگر این دنیا را مانند سفری در نظر بگیریم که به‌سوی مقصد و هدفی در حال…
ادامه مطلب ...

زبان بدن

زبان بدن هویت شما را تشکیل می‌دهد. یعنی شما با زبان بدن به دیگران می‌گویید که هستید و آن‌ها نیز بر این اساس تصمیم…
ما انسان‌ها در تعامل با یکدیگر هستیم و برای اینکه بتوانیم احساس خوبی را در خود و یا دیگران ایجاد کنیم نیازمند یادگیری مهارت‌های ارتباطی هستیم، بخصوص زمانی که در جمع مهمانی‌ها مراسم و دورهمی ها شرکت می‌کنیم این تکنیک‌ها ضرورت می‌یابد. مهارت‌های ارتباطی بسیار گسترده بوده و از جنبه‌های مختلف…
ادامه مطلب ...
بسیاری از ما انسان ها دائما می‌خواهیم دیگران را تغییر دهیم. اما نمی‌دانیم ما خود باید تغییر کنیم. زمانی که ما می‌خواهیم فرزند ما کار درست را انجام دهد او به رفتار ما نگاه می‌کند. یادمان باشد فرزندان می‌بینند و تکرار می‌کنند. پس اگر ما تغییر کنیم فرزندان ما نیز از ما الگو می‌گیرند و کشور عالی…
ادامه مطلب ...
استرس چیست؟ برای این‌که دقیقاً بدانید استرس چیست داستانی می‌گویم. اجداد ما انسان‌ها که در غارها و جنگل زندگی می‌کردند و هرلحظه امکان اینکه یک حیوان درنده به آن‌ها حمله کند بسیار زیاد بود؛ بنابراین زمانی که حیوان درنده‌ای می‌دیدند دچار استرس می‌شدند و تنها دو راه داشتند. اول اینکه بجنگند و دوم…
ادامه مطلب ...