حتما افرادی را دیده اید که به راحتی دیگران آنها را استخدام می‌کنند. این افراد حقوق بالاتری دریافت می کنند. به پست و مقام بالاتری می رسند. در هر جایی باشند کار آنها به سرعت انجام می شود و دیگران می خواهند سرویس بیشتری به این افراد بدهد. آیا واقعاً رازی در دل آنها نهفته است که دیگران نمی…
ادامه مطلب ...
برای این که ما بخواهید در اداره یا سازمانی مشغول کار شویم نیاز است تا چند مهارت اساسی را بیاموزیم. این مهارت ها برای هر آزمون استخدامی لازم و ضروری است. چرا نیاز است این مهارت ها را یاد بگیریم؟ زمانی که ما این مهارت ها را بیاموزیم به راحتی در هر جا استخدام می شویم. ما با اجرای این تکنیک ها…
ادامه مطلب ...
معایب مقایسه با دیگران؟ تا زمانی که خود را با دیگران مقایسه می کنید همیشه این احساس بد را دارید که «از دیگران عقب مانده ام» و هیچ گاه احساس رضایت و خوشحالی نخواهید داشت چرا که، کسانی هستند که از شما زیباتر ثروتمند تر و باهوش تر باشند مهم نیست که اکنون درچه جایگاهی هستید همیشه کسانی که از…
ادامه مطلب ...